בטיחות ותקנות

עבודות גובה | Alia Group עבודות גובה הן תחום ייחודי עם סיכונים מובנים המחייבים אותנו לשמור על רף מקצועי גבוה ביותר וגם קבוע תוך עמידה בכל תקני ונהליי הבטיחות הנדרשים.


במות הרמה ומנופי עזר:
במקרה שהעבודה תבוצע ע"י במות הרמה ומנופים לסוגיהם השונים 
העובד ישתמש ברתמה מקצועית המאובטחת אל המתקן באופן תקני.

עבודות סנפלינג:
כל עובדינו עברו קורס גלישת בניין בבית הספר פ.ס.ק ביבנה
העבודה תבוצע כאשר כל עובד ישתמש ברתמה מקצועית
המחוברת לשני חבלים- חבל גלישה וחבל אבטחה
כמו כן כל חבל יהיה עגון בעגינה נפרדת על פי כלל ה 200% 
בשימוש ייעודי ומקצועי בסוגי הקשרים והחבלים הנכונים ע"פ כל כללי התקן.


בנוסף, התקנות מחייבות אותנו לבדוק את הציוד על בסיס יומיומי ולהחליף מייד
כל רתמה מכשיר אבטחה וגלישה או חבל שאינו תקין.

ולבסוף כמובן,
כל עובדינו מבוטחים כראוי כולל צד ג'
בחברת הביטוח- שומרה חברה לביטוח בע"מ
כמו גם שאר הציוד והעבודה מבוטחים גם כן.
מס' פוליסה : 786100076313

צור קשר

צור קשר 0527956487 מקס 0587538273 מקס

נושא הפניה
שלח