תקנות עבודה בגובה, כיצד למנוע את תאונת העבודה הבאה

כיצד צריך לפעול עובד גובה שנפצע בעבודה?

 מפעם לפעם אירוע מצער של תאונת עבודה באתר בניה מעלה לכותרות דיון בנושא בוער וקשה במדינת ישראל: ענף הבניה נחשב לענף מסוכן ומועד לתאונות עבודה, כאשר בעשור האחרון יש זינוק במספר תאונות העבודה באתרי בניה, בהם מתרחשים למעלה ממחצית מתאונות העבודה הקטלניות בארץ. רבות מתאונות העבודה מתרחשות במסגרת מה שמוגדר "עבודות גובה". תקנות עבודה בגובה שואפות להעניק הגנה לעובדים בגובה ולמנוע את האסון הבא. כיצד תקנות אלה יכולות לסייע במאמץ לשמור על חיי העובדים, אם בכלל?

מהן עבודות גובה? 

עבודות גובה, המכונות גם "עבודות סנפלינג", הן עבודות המתבצעות בגובה רב. עבודות גובה כוללות בניה, שיפוץ ותחזוקה של בניינים, בתים, מבנים, גגות, עצים, עמודי חשמל וכדומה. למעשה, כל עבודה המצריכה ניתוק מהקרקע ותפקוד בגובה – על מנוף, על פיגומים, על מבנים ארעיים, על סולמות או תוך שימוש בציוד סנפלינג נחשבת לעבודת גובה.

בין שמים לארץ

עבודות גובה מעצם טיבן נחשבות לעבודה בסיכון גבוה – העובד, שמשתמש בשתי ידיו ונדרש גם להפעיל ציוד ולבצע פעולות מורכבות, מצוי בין שמים וארץ. בשל כך, בנוסף לסכנות הכרוכות בעצם הפעולה שהוא עושה, מרחפת מעל ראשו גם סכנת נפילה מגובה. סקירת תאונות העבודה בישראל מצביעה על כך שתאונות עבודה במסגרת עבודות גובה אינן רק שכיחות יותר אלא אף קטלניות יותר, ולפיכך יש להימנע מהן בכל דרך אפשרית. המחוקק שנתן את דעתו בעניין קבע את תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) בידיעה שכל אדם המבצע עבודה בגובה נתון בסיכון בטיחותי חמור ביותר.

מה קובעות תקנות הבטיחות בעבודה בגובה?

תקנות אלו קובעות מהן החובות המוטלות על האחראים על העובדים בעבודות גובה ומפרטות אמצעי בטיחות וזהירות ייחודיים בהם יש להשתמש במסגרת עבודות גובה. בין היתר, מפרטות התקנות על אילו עבודות חלות התקנות, לרבות עבודות על סולמות, סלים להרמת אדם, פיגומים, גגות, מבני קונסטרוקציה ועוד, עבודה בטיפול ובגיזום עצים, עבודה בהקמת במות והתקנת מערכות תאורה והגברה וכן הלאה. עוד קובעות התקנות חובת הכשרה והסמכה לעובדים בגובה וכן חובה להשתמש בעזרי בטחון ייחודיים כגון עבודה בצוות, שימוש בציוד מגן נוסף וכיוצא באלה.

יישום התקנות

למרבה הצער, כפי שמלמד הסיקור התקשורתי של התחום, תקנות אלו אינן מיושמות ומי שמשלם את המחיר הם העובדים שנגרמים להם נזקים קשים. במצב כזה בו האחראים על העובדים לא קיימו את דרישות החוק ואת התקנות והתרחשה תאונת עבודה, יכול העובד לפעול למיצוי זכויותיו ולזכות בפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו.

כיצד צריך לפעול עובד גובה שנפצע בעבודה?

בשלב ראשון יש כמובן לפנות לטיפול רפואי. חשוב מאד לתעד ולשמור את כל החומר הרפואי וכך גם את כל הקבלות בגין הוצאות רפואיות ובגין כל הוצאה אחרת שנגרמה לניזוק עקב פציעתו. בשלב הבא – וחשוב לעשות זאת מיד כשמתאפשר, מבלי להתעכב – חשוב לפנות לעו"ד מומחה בתחום שידריך את העובד כיצד לפעול למיצוי זכויותיו ויסייע לו בהליך המשפטי המתבקש בעניינו.

 

צור קשר

צור קשר 0527956487 מקס 0587538273 מקס

נושא הפניה
שלח